Om oss

Att arbeta med och dokumentera likabehandling i förskolan/skolan

 

Enligt BARNKONVENTIONEN, FN:s konvention om barnets rättigheter,
som innehåller bestämmelser om att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras oavsett kön, etnicitet, religion eller funktionshinder.

Genom att implementera Likabehandling i de dagliga aktiviteterna kan
pedagogerna/lärarna uppmuntra acceptans vad gäller mångfald. Förskolans/ skolans vardagliga aktiviteter karaktäriseras till stor del av medveten användning av lek som undervisningsmetod. Genom att använda kreativa och fantasifulla lekar har barnen möjlighet att uttrycka och behandla händelser, känslor och erfarenheter.

 

MyEsteemes manual erbjuder förslag på aktiviteter som syftar till att förhindra diskriminering och trakasserier mellan barnen genom att uppmuntra deras medkänsla och empati.

"Att ge våra barn bra grundvärderingar om alla människors lika värde och att man duger precis som man är, är viktiga byggstenar i en mer långsiktig vision om ett bättre och mer jämställt samhälle där alla får samma möjligheter oavsett kön, bakgrund eller religion." 

 

Leslie Alfredsson VD och Grundare av MyEsteeme

Träffa MyEsteeme team

Leslie Alfredsson

CEO & Founder

Masters in Corporate Marketing,

12 years Marketing, Public Relations

and Brand Building.

Oana Vicol

COO 

PhD in Marketing and

12 years experience in Marketing,

Business strategy, R&D Analysis. 

Jennifer Tong

User researcher

Masters in Applied Cultural Analysis, Specialist in qualitative data analysis and strategic insights for product design.