MyEsteeme Lekstunder hos Cool Minds

MyEsteeme Lekstunder är ett koncept utvecklat till förskolebarn mellan 3-5 år. Genom roliga och interaktiva aktiviteter lär barnen sig om naturvetenskap samtidigt som de får möjlighet att förstärka och bygga upp en starkare självkänsla och hälsosamma sociala förmågor. Barnen tar del av experiment, spel och hantverk som utforskar en varietet av olika ämnen, som exempelvis jorden, flora och fauna, solsystemet och månen, magi och optiska illusioner. 

MyEsteeme Lekstunder består av en serie av pedagogiska och praktiska aktiviteter som täcker fem olika teman. Dessa teman är inspirerade av MyEsteeme karaktärerna och deras positiva affirmationer. En lekstund tar 60 minuter, och är designad att passa grupper med 15-20 barn. Lekstunderna är skapade som komplement till Likabehandlingsplanen och uppmuntrar acceptans, empati, mångfald, samarbete och kreativitet. 

 

Teman för MyEsteeme Lekstunderna:

  • Mathilda – Resa runt i Världen! Under denna lekstund får barnen utforska rikedomen av vår planet, våra djur, olika språk och geografi. Målet är att barnen lär sig att uppskatta mångfald, ökar sin självkänsla och självmedvetenhet, samt ökar sin förståelse för andra.

  • Emma – En Astronauts Uppdrag! Barnen utforskar solsystemet, jorden, raketer, gravitation och månen tillsammans med aktivitetsledarna. Denna lekstund fokuserar på problemlösning och sociala förmågor. Med hjälp av samarbete kommer barnen att klara olika utmaningar!

  • Mathias – Den Hemliga Skatten! Denna lekstund fokuserar på värdet av vänskap.Under en skattjakt med olika utmaningar kommer barnen att lära sig samarbete, sociala interaktioner, att förstå andra och sammanhållning.

  • Stig – Hjältarnas Fest! Barnen får lära sig om känslor och om hur ens egna beteende påverkar andra. Lekstunden är designad som ett roligt kalas med lekar och musik!

  • Bei – Det är Magiskt! Genom en spännande magishow får barnen lära sig en rad olika magitrick, och vetenskapen bakom. Fokuset ligger på att lära sig nya kunskaper och utveckla självförtroende för att kunna visa upp och dela med sig vad de lärt sig.