FÖR SKOLOR

Fem mångfaldsdockor

MyEsteeme-dockorna i mjuk plysch, 30 cm höga tål skumtvätt och representerar mångfalden. Varje docka har en individualiserad positiv bekräftelsefras som de upprepar när man trycker på foten eller genom appen. “Jag tycker om mig själv”, “Jag är smart”, “Jag är en bra kompis”, “Jag är hjälpsam” och “Jag är bra som jag är”.

Arbeta med LIKABEHANDLING I FÖRSKOLAN/FÖRSKOLEKLASS på ett effektivt, roligt och enkelt sätt. 

 

Vårt multisensoriska undervisningsredskap syftar till att hjälpa pedagoger/lärare att: 

• Arbeta med likabehandling 

• Stödja utvecklandet av en hälsosam självkänsla 

• Förklara värdet av mångfald och acceptans 

Vårt kit och lätt-att-följa aktiviteter hjälper till att uppfylla lärandemål som empati, samarbete, självkänsla, acceptans av kompisar och identifiering och förståelse av känslor. 

Manual

 

MyEsteeme-manualen innehåller 25 aktiviteter (5 aktiviteter per docka) för att kunna tillämpa likabehandlingsplanen och uppfylla lärandemål som empati, samarbete, självkänsla och identifiering, samt förståelse av känslor. I manualen ingår även observationsblad för dokumentation av barnens interaktioner och analys för utveckling av förskolans kvalitetsarbete. Manualen gör det enkelt att följa upp på aktiviteterna och är till stor hjälp vid diskussioner i arbetslagen samt vid redovisning och utvärdering av den årliga likabehandlingsplanen.

 

Alla aktiviteter inkluderar tre viktiga moment: 

1. Introduktion - Förklara syftet för aktiviteten och hjälp barnen att förstådet genom att hitta exempel i deras liv.

2. Aktivitet – Skapa tillfälle för barnen att lära genom erfarenheter.

3. Analys – Diskutera deras erfarenheter: Vad hände och hur de kände sig. Detta tränar självmedvetenhet och hjälper barnen att bli mer medvetna om sina erfarenheter.

App Leta & Lär 

Den här appen är en del av MyEsteemes verktyg för förskolan/skolan.

Vårt multisensoriska undervisningsredskap syftar till att hjälpa pedagoger/lärare att:

 

  • Arbeta med likabehandling

  • Stödja utvecklandet av en hälsosam självkänsla

  • Förklara värdet av mångfald

  • Utöka ordförråd med interaktiv lek

 

Hur appen fungerar?

 

MyEsteemes app har tre olika lägen för lärandelek

 

Presentations och utforskningsläge

I detta läge vaknar dockorna till liv och hälsar med barnen. En berättarröst guidar nen barnen och hjälper undersöka världen omkring dem.

 

Aktivitetsläge för lärande av likabehandling

I detta läge får man hjälpa dockorna med olika uppdrag designade för att uppfylla lärandemål som empati, samarbete, självkänsla smat acceptans.

 

Bokstaveringsläge

I detta läge får man undersöka sin omgivning och lära sig uttal och stavning de föremål som finns omkring oss. Appen känner med hjälp av Artificiell Intelligence (AI) modeller igen över 100 olika objekt.

 

Dockorna, med alla dess funktioner, ska fungera som ett enkelt verktyg i genomförandet av likabehandlingsplanen. Och sen är det ju såklart också en rolig och uppskattad leksak för barnen. 

Sången och video

Videon har roliga och lätta-att-följa danssteg för att aktivera barnen/eleverna på ett kul och effektivt sätt. Sången innehåller upprepning av fraser som stödjer användaren i utvecklingen av en hälsosam självkänsla samt förklarar på ett enkelt sätt värdet av mångfald och acceptans.