Bei - Jag är bra som jag är

399,00 krPris

“Jag är bra som jag är “- stärker barn genom att hjälpa dem att förstå att de inte behöver vara något annat. I denna ålder har barnen en bra uppfattning om vem de är och hur de passar in i den värld de känner till. De är speciella och unika som de är, och de kan med självförtroende uttrycka sitt eget sätt att vara. Det är viktigt att förstå att vi alla har styrkor och svagheter, det är normalt och det är det som gör oss till den vi är. Alla spelar också en avgörande roll i sina familjer, grupper, samhälle och han/hon är inte utbytbar.