Emma - Jag är smart

399,00 krPris

”Jag är smart”- relaterar till förmågan att lösa problem, hitta olika lösningar och ta beslut. Att bli medveten om denna kapacitet förstärker barnens självkänsla och självförtroende, och hjälper dem att se att de har kapaciteten att ta ansvar för sig själva och att lösa sina svårigheter. Varje gång de löser ett problem, skapar de nya möjligheter för sig själva. En del av att kunna lösa ett problem är att våga be om hjälp.