Mathilda - Jag tycker om mig själv

399,00 krPris

”Jag tycker om mig själv” – det är en fras som förstärker barnens självkänsla. Den hjälper barnen att bli medvetna om sitt egenvärde och vara stolt över vem och hur de är.  En del av processen av självacceptans är att bli medveten om skillnader och likheter mellan människor. Genom att se likheterna mellan sig själva och sina kompisar kommer barnen att få en känsla av tillhörighet, att vara en del av en grupp, att kunna känna stöd från vuxna och vara accepterad. Genom att bli medveten om skillnaderna börjar barnen förstå att människor har olika förutsättningar, olika åsikter, och att var och en ska bli respekterad för sitt eget värde.